آخرین اخبار مدارس


02 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

01 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

01 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

27 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

27 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

26 دیدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

افسانه های مردم دنیا

آتوسا صالحی

داستانی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هزارو یکشب و افسانه شهرزاد

جلال ستاری

داستان تاریخی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

میلیونرهای خود ساخته

برایان تریسی

موفقیت در کسب و کار

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

داستان دو شهر

چارلز دیکنز

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

قصه های شاهنامه

آتوسا صالحی

داستانی

دبستان دخترانه سما

بازی با انگشتها

مصطفی رحماندوست

شعر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

شطیطه بانوی رستگار نیشابور

حسن مهدویان-محمدمقدسی

معرفی شطیطه

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نورثنگر ابی

جین آستین

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ارلاندو

ویرجینیا وولف

رمان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کتاب تاریخ بیهقی

محمد بن حسین بیهقی

مذهبی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

شطیطه بانوی رستگار نیشابور

حسن مهدویان-محمدمقدسی

معرفی شطیطه

دبستان دخترانه سما

سبز باشید

مارسی کلمن

داستانی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

فرحناز م.حدی فر

مسابقه: کتابخوانی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

مهدی لطفی

مسابقه: جابربن حیان

رتبه: چهارم

دبستان دخترانه سما

سارا توزنده جانی

مسابقه: نقاشی مداد شمعی

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

سنا غلامی

مسابقه: نمایش بازیگری

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

سیدامیرحسین سعدآبادی

مسابقه: جابربن حیان

رتبه: چهارم

دبستان دخترانه سما

یگانه حاجی آبادی

مسابقه: خط تحریری

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

ترانه علمدار

مسابقه: فیلم کوتاه

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهدیه میلانی

مسابقه: آزمایشگاه جشنواره خوارزمی-1395

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

یگانه حاجی آبادی

مسابقه: آزمایشگاه جشنواره خوارزمی-1395

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

زینب سلیمانی

مسابقه: خط تحریری

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

پریسا برزنونی

مسابقه: خط تحریری

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

پریا ناصرزاده

مسابقه: نقاشی مداد رنگی

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان دخترانه سما

نگار جوریان

خورشیدگرفتگی

دبستان دخترانه سما

ریحانه لگزیان

جانوران لانه های خود را چگونه می سازند ؟

دبستان دخترانه سما

رومیصا مرزوقیانی

شگفتی های آسمان

دبستان دخترانه سما

آنیتا ادگی و نرگس کاریزنویی

فناوری های روز دنیا

دبستان دخترانه سما

درسا لطفی

آیا میدانید

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حسين احمدي عارف

1381/11/06

دبستان دخترانه سما

آتريسا آذرگون

1388/11/04

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مارال سادات سيدموسوي

1381/11/07

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

معصومه كوچكي

1379/11/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرحسين لطفي

1382/11/02

دبستان دخترانه سما

محيا گلشني

1389/11/05

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بيتا زرندي

1381/11/06

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

كيميا سرفرازي مقدم

1378/11/08

دبستان دخترانه سما

دايانا خاكزادان

1389/11/03

دبستان دخترانه سما

كوثر رباطي

1384/11/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرمحمد امان الاهي

1383/11/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سينا صالح آبادي

1382/11/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميررضا اسحاقي

1381/11/08

دبستان پسرانه سما

پرهام پور يوسف منظري

1386/11/06

دبستان پسرانه سما

اميرعلي چناراني

1385/11/01