آخرین اخبار مدارس


02 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

02 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

27 شهریوردبستان پسرانه سما

20 شهریوردبستان پسرانه سما

01 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

29 شهریوردبستان دخترانه سما

29 شهریوردبیرستان دوره اول دخترانه سما

22 شهریوردبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

شطیطه بانوی رستگار نیشابور

حسن مهدویان-محمدمقدسی

معرفی شطیطه

دبستان دخترانه سما

باغ ایرانی

مولوی، فرشته

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دانشنامه ی آب و هوا

لویی اسپیلزبری

علمی

دبستان دخترانه سما

فسقلی! خوب نگاه کن (1)

آن وان دِراسِن

شعر

دبستان پسرانه سما

دایناسورها، دانشنامه مصور

دیوید لمبرت

علمی و ماجراهای علمی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

تهيه جدول

آن روني

رایانه

دبستان دخترانه سما

اهوی باوفا

کریم با وفا

مذهبی

دبستان دخترانه سما

چگونه از نیروی گیاهی استفاده کنیم

-

علمی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مفاهیم ریاضی قرآن

محمد نیکفر

مباحث ریاضی در قرآن

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زبان رمزی قصه های پریوار

مارگریت لوفلر دلاشو

سمبولیسم

دبستان دخترانه سما

آشغالدونی

ترجمه: کریم کشاورز

داستانی

دبستان پسرانه سما

زندگي در اعماق دريا

ليلي فرهنگ زاده

حیوانات

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)