آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

با هم نماز بخوانیم

فردین مهاجری

مذهبی

دبستان دخترانه سما

پرنده و قفس

ناصر نادری

مذهبی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

شطیطه بانوی رستگار نیشابور

حسن مهدویان-محمدمقدسی

معرفی شطیطه

دبستان پسرانه سما

آرزوهای گمشده مرد کلاه دودی

جمال الدین اکرمی

ادبیات داستانی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

بيت المقدس

جعفر رباني

تاریخ

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

معراج السعاده

ملا احمد نراقی

اخلاق و آداب اسلامی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سیر رباعی در شعر فارسی

سیروس شمیسا

بررسی رباعی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

222نکته برای پدران و مادران

دکترها مجدفر/اصلانی/سلیقه دار

آموزش به پدران ومادران

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شتهای آمریکایی

جویس کرول اوتس

داستانی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

شطیطه بانوی رستگار نیشابور

حسن مهدویان-محمدمقدسی

معرفی شطیطه

دبستان پسرانه سما

دایناسورها، دانشنامه مصور

دیوید لمبرت

علمی و ماجراهای علمی

دبستان دخترانه سما

هومر و لنگلي

اي . ال . دكتروف

رمان کودک

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

دنیز امجد

مسابقه: شنا

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

پریا ناصرزاده

مسابقه: مسابقات فرهنگی وهنری رشته مدادرنگی

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

هانیه غفور پور

مسابقه: مسابقات چله چارانه حفظ رباعیات خیام

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

تبسم بربار

مسابقه: شنا

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

سارا توزنده جانی

مسابقه: مسابقات فرهنگی وهنری رشته مداد شمعی

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

پریسا برزنونی

مسابقه: مسابقات فرهنگی وهنری رشته خط تحریری

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

مائده شاکری

مسابقه: مسابقه پرش طول

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

زینب سلیمانی

مسابقه: مسابقات فرهنگی وهنری رشته خط تحریری

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

تبسم بربار

مسابقه: مسابقه شنا کرال پشت

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

تبسم بربار

مسابقه: مسابقه شنا کرال سینه

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

یگانه حاجی آبادی

مسابقه: مسابقات فرهنگی وهنری رشته خط تحریری

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

پریا ناصرزاده

مسابقه: مسابقات فرهنگی وهنری رشته مدادرنگی

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان پسرانه سما

امیرعلی حضرتی -دانش آموز اول ابتدایی سما کلاس خانم هلالی

حواس حیوانات

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

فرحناز مژدكانلو

1385/11/05

دبستان دخترانه سما

الهه عطري

1385/11/08

دبستان پسرانه سما

مهدي فاضلان

1386/11/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حسين احمدي عارف

1381/11/06

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بيتا زرندي

1381/11/06

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

كيميا سرفرازي مقدم

1378/11/08

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مارال سادات سيدموسوي

1381/11/07

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

معصومه كوچكي

1379/11/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميررضا اسحاقي

1381/11/08

دبستان پسرانه سما

پرهام پور يوسف منظري

1386/11/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سينا صالح آبادي

1382/11/07

دبستان دخترانه سما

فاطمه تشيره

1386/11/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرحسين لطفي

1382/11/02