آخرین اخبار مدارس


28 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

28 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

28 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

27 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

27 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

27 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

27 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

27 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

باستان شناسی: کشف رازهای گذشته، همراه با ۲۵ فعالیت

ریچارد پنچیک

علمی و ماجراهای علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شوهر اهو خانم

علی محمد افغانی

رمان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

افسانه شیرین داراب نامه

محمدرضا یوسفی

ادبیات

دبستان دخترانه سما

خاطرات يک بي‌عرضه(پنج جلدي)

جف كيني

داستانی

دبستان دخترانه سما

کیش(راهنمای جزیره کیش برای کودکان و نوجوانان)

یوسفی، محمدرضا

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

الی عزیز

مایکل مرپورگو

داستانی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

روان‌شناسی بلوغ

هایم گینوت

روانشناسی

دبستان دخترانه سما

كيك شگفت‌انگيز

نوشين ابراهيمي

علمی

دبستان پسرانه سما

امان ااز دست زباله

لورین لیدی

بچه ها و بهداشت

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

شطیطه بانوی رستگار نیشابور

حسن مهدویان-محمدمقدسی

معرفی شطیطه

دبستان دخترانه سما

مهترتهای فکر کردن

شری پاپ

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

اسماعیلیه

مرکز مطالعات و تحقیقات

مذهبی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

سیدامیرحسین سعدآبادی

مسابقه: جابربن حیان

رتبه: چهارم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان دخترانه سما

درسا لطفی

آیا میدانید

دبستان دخترانه سما

نگار جوریان

خورشیدگرفتگی

دبستان دخترانه سما

آنیتا ادگی و نرگس کاریزنویی

فناوری های روز دنیا

دبستان دخترانه سما

رومیصا مرزوقیانی

شگفتی های آسمان

دبستان دخترانه سما

ریحانه لگزیان

جانوران لانه های خود را چگونه می سازند ؟

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

متين معتمدي

1389/08/30

دبستان دخترانه سما

فاطمه باغشني

1388/08/30

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه شوريابي

1381/08/29

دبستان دخترانه سما

نيايش ايزدپناه

1387/08/28

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سارا طوسي

1382/08/29

دبستان دخترانه سما

فيروزه سه چوبي

1387/08/28

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سارا شريعتي

1381/08/28

دبستان پسرانه سما

همايون رضواني

1388/08/25

دبستان پسرانه سما

اميررضا لطفي

1384/08/26

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آرميتا عطريان

1379/08/25