آخرین اخبار مدارس


02 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

30 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

26 بهمندبستان دخترانه سما

26 بهمندبستان دخترانه سما

26 بهمندبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

48 لالایی برای 4 فصل

مریم اسلامی

شعر

دبستان دخترانه سما

الاغ هیزم‌شکن

نویده گوگانی

تربیت اخلاقی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

چرم ساغری

آندره دو بالزاک

رمان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

بيت المقدس

جعفر رباني

تاریخ

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سر الصلوه

امام خمینی رحمه الله

نماز

دبستان پسرانه سما

دفتر خاطرات بچه لاغر مردنی

جف کینی

ادبیات داستانی

دبستان پسرانه سما

رياضي براي كودكان آسان مي شود: قصه هاي 1 تا 10

تانگ ، گرگ

حیوانات

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سیر رباعی در شعر فارسی

سیروس شمیسا

بررسی رباعی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

از خاک تا آجر

خادمیان، طلیعه

علوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ده فرزند هرگز نداشته ی خانم مینگ

اشمیت

داستانی

دبستان دخترانه سما

افسانه قهرماني هاي من

عربلو ، احمد

داستانی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

چراهاي شگفت انگيز قرآن کريم

رضا نباتي

قران

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

رومینا کمالی

مسابقه: مسابقه احکام

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

پریا ناصرزاده

مسابقه: مسابقات فرهنگی وهنری رشته مدادرنگی

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

تبسم بربار

مسابقه: مسابقه شنا کرال پشت

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

یگانه حاجی آبادی

مسابقه: مسابقات فرهنگی وهنری رشته خط تحریری

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

زینب سلیمانی

مسابقه: مسابقات فرهنگی وهنری رشته خط تحریری

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

سارا توزنده جانی

مسابقه: مسابقات فرهنگی وهنری رشته مداد شمعی

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

پریسا برزنونی

مسابقه: مسابقات فرهنگی وهنری رشته خط تحریری

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

سارا توزنده جانی

مسابقه: مسابقات فرهنگی وهنری رشته مداد شمعی

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

محدثه موسوی

مسابقه: مسابقات فرهنگی وهنری رشته بازیگری

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

طاها ابراهیمی

مسابقه: مسابقه خط

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

تبسم بربار

مسابقه: شنا

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

متین مصدقی

مسابقه: مسابقه نقاشی با مدادشمعی

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان پسرانه سما

امیرعلی حضرتی -دانش آموز اول ابتدایی سما کلاس خانم هلالی

حواس حیوانات

دبستان پسرانه سما

مهیار نجفی

نشانه خ

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

سارينا شفيعي

1384/12/03

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مبينا صديقي

1382/12/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد صالح آبادي

1381/12/01

دبستان پسرانه سما

پرهام صراف رضايي

1384/12/01

دبستان دخترانه سما

مبينا طاهري

1386/12/03

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نيايش غفاري

1381/12/04

دبستان پسرانه سما

سبحان يعقوبي

1383/12/06

دبستان پسرانه سما

محمد پارسا طاهري

1385/12/07

دبستان پسرانه سما

يوسف موسي آبادي

1386/12/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرحسين جغراتيان

1381/12/03

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آتنا راعي كته شمشيري

1379/12/07

دبستان پسرانه سما

مصطفي برجي

1387/12/04

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نرگس قاسمي

1379/12/06

دبستان دخترانه سما

نيليا امير بيك

1388/12/05

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

اعظم صياحي

1377/12/04

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه طالبيان نيشابوري

1380/12/03

دبستان دخترانه سما

سارا شرفي

1386/12/07

دبستان دخترانه سما

ترانه سادات علمدار

1385/12/06

دبستان دخترانه سما

ثمين رحماني دوست

1385/12/02