آخرین اخبار مدارس


04 آباندبستان پسرانه سما

04 آباندبستان پسرانه سما

03 آباندبستان پسرانه سما

01 آباندبستان پسرانه سما

01 آباندبستان پسرانه سما

01 آباندبستان پسرانه سما

01 آباندبستان پسرانه سما

28 مهردبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

چگونه از نیروی آب استفاده کنیم

-

علمی

دبستان پسرانه سما

امکان نداره بخوای ساکن شهر پومپئی باشی!

جان مالام

ادبیات غیر داستانی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

اسرار التوحید فی مقامات شیخ ابوسعید

محمد بن منور

حالات شیخ ابوسعید

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

حافظ و موسیقی

حسینعلی ملاح

موسیقی اشعار حافظ

دبستان دخترانه سما

مجموعه شگفتی های افرینش سفر دانه ها

رضا روحانی

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آب و هوا از مجموعه علوم زمین

شاهده سعیدی

علمی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

گامهایی طلایی در انتخاب رشته

علی اکبر راد مهر

انتخاب رشته

دبستان دخترانه سما

افسانه پهلوان زوران

اميد پناهي آذر

شعر

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

تايپ کردن

آن روني

رایانه

دبستان دخترانه سما

بازی با انگشتها

مصطفی رحماندوست

شعر

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

بدن انسان

سالي مورگان

علوم تجربی

دبستان پسرانه سما

جوجه كوچولو! تی‌تاپ، تی‌تاپ،

جورج شانون،

فانتزی کوتاه

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

یپانه حاجی ابادی

مسابقه: قبولی در دبیرستان نمونه

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان پسرانه سما

امیرعلی حضرتی -دانش آموز اول ابتدایی سما کلاس خانم هلالی

حواس حیوانات

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مائده شمشيرگران

1382/08/03

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ساغر رزقي

1382/08/08

دبستان پسرانه سما

ميلاد طاهري

1383/08/01

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد دولابي

1385/08/03

دبستان دخترانه سما

مائده احمديان

1386/08/01

دبستان پسرانه سما

احسان تشديدي

1383/08/07

دبستان پسرانه سما

محمد رضا بختياري

1385/08/08

دبستان پسرانه سما

مهدي سهلي

1387/08/08

دبستان دخترانه سما

مهلا تقوي گسك

1384/08/06

دبستان دخترانه سما

نيوشا داغاني

1385/08/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دانيال صادقي

1381/08/04

دبستان دخترانه سما

فيروزه خادم زاده

1388/08/07

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مارال بختياروند

1382/08/06

دبستان پسرانه سما

آريا قلعه نوئي

1387/08/06