آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

بلندی های بادگیر

امیلی برونته

داستانی

دبستان پسرانه سما

جنگل حلبی

هلن وارد

بچه ها و بهداشت

دبستان دخترانه سما

كيك شگفت‌انگيز

نوشين ابراهيمي

علمی

دبستان پسرانه سما

شکل ها در هنر(مجموعه نگاه کن).

لوسی میکلت ویت

اموزش خلاق

دبستان دخترانه سما

چگونه فرزندانی خلاّق داشته باشیم

دکتر وین دایر

روانشناسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آفتاب در حجاب

سیدمهدی شجاعی

مذهبی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

بيت المقدس

جعفر رباني

تاریخ

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

گزارش یک آدم ربایی

گابریل گارسیا مارکز

داستانی

دبستان دخترانه سما

مهترتهای فکر کردن

شری پاپ

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شناخت و درمان کلسترول

دکتر نرگس مظلومی

علمی

دبستان دخترانه سما

اختراع سری مدرسه پر ماجرا 14

دن کاتمن

داستانی

دبستان دخترانه سما

48 لالایی برای 4 فصل

مریم اسلامی

شعر

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

غزاله انصاري

1378/07/30

دبستان پسرانه سما

عرشيا اسدالهي

1387/07/23

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرحسين جعفري

1381/07/25

دبستان پسرانه سما

متين مهرآبادي

1389/07/23

دبستان دخترانه سما

كيانا شفيعي راد

1388/07/29

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نگار بلوكي

1382/07/30

دبستان دخترانه سما

ريحانه اميد

1385/07/23

دبستان پسرانه سما

محمد حسين مهرابادي

1386/07/30

دبستان پسرانه سما

اميرحسام كاظم زاده

1387/07/27

دبستان دخترانه سما

روناك شريفي

1389/07/27

دبستان دخترانه سما

نسترن لقائيان

1386/07/25

دبستان دخترانه سما

مهشيد عبداله آبادي

1385/07/27

دبستان دخترانه سما

مطهره زروندي

1388/07/30

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فقيهه سادات حسيني

1382/07/26

دبستان پسرانه سما

امير محمد ناصري

1386/07/27

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

يگانه رنگاني

1379/07/29