آخرین اخبار مدارس


23 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

17 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

17 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

16 مهردبستان پسرانه سما

15 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

11 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

مدرسه ی عجیب و غریب

دن گاتمن

بهترین فکر دنیا

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

اسرار التوحید فی مقامات شیخ ابوسعید

محمد بن منور

حالات شیخ ابوسعید

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شاید عروس دریایی

آلی بنجامین

داستان-درام

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

به کارگيري فرمان ها" (آموزش ICT براي کودکان)

آن روني

رایانه

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

کاوش در اينترنت پژوهش در حوزه‌هاي علوم اسلامي

ناشر

اسلام

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نقشه برداري از زمين

جکي بال و ديگران

جغرافیا

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

قصه های شاهنامه

آتوسا صالحی

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آشغالدونی

مجموعه یادداشت های روزانه: کار

رمان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

علی راز آفرینش

ابوالفتح عرب

نقد و تفسیر-امام علی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

روان‌شناسی بلوغ

هایم گینوت

روانشناسی

دبستان دخترانه سما

چگونه کارت درست کنیم؟

نیل بوكانان

داستانی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

تمدن مصر باستان

بيژن ياور

تاریخ

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهشيد نصرآبادي

1384/07/30

دبستان دخترانه سما

مطهره زروندي

1388/07/30

دبستان پسرانه سما

متين مهرآبادي

1389/07/23

دبستان دخترانه سما

كيميا علي پور

1388/07/28

دبستان پسرانه سما

مهدي شوريابي

1390/07/24

دبستان دخترانه سما

نسترن لقائيان

1386/07/25

دبستان دخترانه سما

روناك شريفي

1389/07/27

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نگار بلوكي

1382/07/30

دبستان دخترانه سما

كيانا شفيعي راد

1388/07/29

دبستان دخترانه سما

فاطمه رضائي

1390/07/27

دبستان پسرانه سما

آرمين فردوسي پور

1390/07/23

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فقيهه سادات حسيني

1382/07/26

دبستان پسرانه سما

محمد حسين مهرابادي

1386/07/30

دبستان دخترانه سما

مهشيد عبداله آبادي

1385/07/27

دبستان پسرانه سما

صالح رضاقلي

1390/07/27