آخرین اخبار مدارس


02 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه

30 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه

30 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه

26 بهمندبستان پسرانه

26 بهمندبستان پسرانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه

تام گیتس13

لیزپیشون

داستان انگلیسی

دبیرستان دوره اول دخترانه

بچه محل نقاش ها2

محمدرضا مرزوقی

داستانی

دبیرستان دوره دوم دخترانه

سخن و سخنوران

بدیع الزمان فروزانفر

شرح حال شعرا ی گذشته

دبیرستان دوره دوم دخترانه

استاد عشق

ایرج حسابی

زندگی نامه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

من میوه ممنوعه نچیدم آقا...

روح الله محمدی

مناظره ...در قالب رباعی

دبیرستان دوره دوم دخترانه

حافظ و موسیقی

حسینعلی ملاح

موسیقی اشعار حافظ

دبستان پسرانه

آمبر براون یک مداد شمعی نیست

پائولا دانزیگر

ادبیات داستانی

دبیرستان دوره دوم دخترانه

فرهنگ فارسی

محمد معین

فرهنگ لغت

دبستان دخترانه

لوتا پیترمن2

آلیس پانترمولر

داستان آلمانی

دبیرستان دوره دوم دخترانه

عشق می چکدازروسری ام !

نرگس کرخی

شعر فارسی- هاشور

دبستان پسرانه

جشن های ایرانی

روزبه تذهیبی و نسترن ربانی

تاریخی

دبیرستان دوره دوم دخترانه

شطیطه بانوی رستگار نیشابور

حسن مهدویان-محمدمقدسی

معرفی شطیطه

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه

مهدی فدائیان

مسابقه: کشتی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه

ریحانه تدین

مسابقه: مقام دوم مروج کتاب

رتبه: دوم

دبستان پسرانه

آرش رامی

مسابقه: دست نوشته های طلایی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه

آرتین استیری

مسابقه: تیراندازی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه

شهریار خمری ده سوخته

مسابقه: کیک بوکسینگ

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه

شادی کاشفیان

مسابقه: تیروکمان

رتبه: رتبه برتر

دبستان پسرانه

آریاز جان نثار

مسابقه: مسابقات ریاضی کانگورو

رتبه: رتبه برتر

دبستان پسرانه

مهران اصفهانی

مسابقه: هاپکیدو

رتبه: چهارم

دبیرستان دوره دوم دخترانه

هستی خسروپناه

مسابقه: طراحی با زغال

رتبه: اول

دبستان پسرانه

شایان شهرآبادی

مسابقه: مسابقات ریاضی کانگورو

رتبه: رتبه برتر

دبستان پسرانه

آرش رامی

مسابقه: کسب مقام اول رشته نقاشی در جشنواره فرهنگی- هنری س

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه

ملیکا مژدگانلو

مسابقه: صخره نوردی

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول پسرانه

آقای محمود چنارانی

پروانه خیال

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه

حسين تردال

1386/12/09

دبیرستان دوره دوم پسرانه

اميرحسين محمديان

1382/12/15

دبستان پسرانه

اميرمحمد گرمابي

1390/12/15

دبیرستان دوره اول دخترانه

فاطمه محروقي

1384/12/12

دبستان دخترانه

فاطمه زهرا دانائي

1387/12/10

دبیرستان دوره دوم دخترانه

سحر درودي

1382/12/14

دبستان دخترانه

گيتي شبان زاده

1391/12/12

دبستان پسرانه

اميرعلي طاهرپور

1387/12/14

دبستان دخترانه

كوثر سعادتي

1387/12/11

دبستان پسرانه

يوسف افتخاري

1387/12/13

دبیرستان دوره اول دخترانه

مائده راعي

1384/12/11

دبستان دخترانه

صبورا پشمكي

1390/12/11

دبستان دخترانه

سوريا دستجردي

1390/12/09

دبستان دخترانه

كوثر كوچكي

1388/12/09

دبیرستان دوره اول دخترانه

مريم بتوئي

1383/12/09

دبستان پسرانه

عليرضا كوچكي

1388/12/09

دبستان پسرانه

نيما خواهاني

1387/12/15

دبیرستان دوره دوم پسرانه

عرفان معدني

1382/12/13

دبستان پسرانه

امير علي جغراتيان

1388/12/09

دبستان دخترانه

آناهيتا ترابي

1389/12/12