آخرین اخبار مدارس


21 آذردبستان پسرانه سما

19 آذردبستان دخترانه سما

19 آذردبستان دخترانه سما

18 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

17 آذردبستان پسرانه سما

10 آذردبستان پسرانه سما

10 آذردبستان پسرانه سما

10 آذردبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دانشنامه ی آب و هوا

لویی اسپیلزبری

علمی

دبستان پسرانه سما

جودی مودی دنیا را نجات می دهد

مگان مک رونالد

بچه ها و بهداشت

دبستان دخترانه سما

بازی با انگشت­ها

مصطفی رحماندوست

شعر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

شطیطه بانوی رستگار نیشابور

حسن مهدویان-محمدمقدسی

معرفی شطیطه

دبستان دخترانه سما

خانواده ایرانی

ابراهیم اصلانی

روانشناسی

دبستان پسرانه سما

بزرگترین شغل دنیا

هریت زیفرت

ادبیات غیر داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نظام حکومت در اسلام

آیت الله محمد صادق روحانی

رمان

دبستان دخترانه سما

چگونه از نیروی گیاهی استفاده کنیم

-

علمی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

از خاک تا آجر

خادمیان، طلیعه

علوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

استاد عشق

ایرج حسابی

زندگی نامه

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

برهوت عشق

فرانسوا مورياك

داستانی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

بهترين آوازها

مصطفي طباطبايي

زبان

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

نگار دهقانی

مسابقه: مسابقات شنا هفته تربیت بدنی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سبا سپهری راد

مسابقه: مسابقات تیراندازی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

شمین آرمین

مسابقه: مسابقات کاراته سبک شوتوکان

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

سبحان بالاور

مسابقه: انشا نویسی پرسش مهر

رتبه: رتبه برتر

دبستان دخترانه سما

پریسان کریمی

مسابقه: مسابقات کتابخوانی سطح مدرسه

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

نگین دهقانی

مسابقه: مسابقات شنا هفته تربیت بدنی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تینا زرگریانی

مسابقه: مسابقات تیراندازی

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

نادیا مرشدلو

مسابقه: مسابقات کاراته سبک کاتا

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

النا زرین فکر

مسابقه: مسابقات نقاشی حفظ محیط زیست

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

مائده عیدیانی

مسابقه: مسابقات کتابخوانی سطح مدرسه

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سيدحسين حسيني

1383/09/16

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا صالح آبادي

1384/09/19

دبستان پسرانه سما

اميرعطا بالاور

1390/09/16

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

يلدا رضواني

1383/09/22

دبستان پسرانه سما

اميررضا گرمابي

1390/09/19

دبستان دخترانه سما

پريا يحيي آبادي

1385/09/20

دبستان دخترانه سما

كتايون عشقي

1386/09/19

دبستان پسرانه سما

اميرعلي بلوكي

1388/09/16

دبستان پسرانه سما

اريا حاجياني

1385/09/21

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

صفورا گلستاني

1380/09/17

دبستان دخترانه سما

بيتا غنيمتي

1388/09/19

دبستان پسرانه سما

ماني بياتي

1390/09/22

دبستان پسرانه سما

آرشين جليلي

1387/09/19

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بهاره رنجبر

1384/09/22

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه حيدرنژاد

1383/09/19

دبستان پسرانه سما

داريوش ره باريان

1390/09/19

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مبينا فدائيان

1382/09/17

دبستان پسرانه سما

محمد امين حيدري

1388/09/16

دبستان پسرانه سما

سامان قدمگاهي

1387/09/19