آخرین اخبار مدارس


17 آذردبستان پسرانه سما

01 فروردیندبستان پسرانه سما

17 آذردبستان پسرانه سما

17 آذردبستان پسرانه سما

17 آذردبستان پسرانه سما

16 آذردبستان پسرانه سما

15 آذردبستان پسرانه سما

12 آذردبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مشکلات را شکلات کنید

مسعود لعلی

راههای کسب مهارتهای زندگی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فرهنگ موضوعی قرآن مجید

بها الدین خرمشاهی- کامران فانی

فرهنگ قرآنی

دبستان دخترانه سما

بلندی های بادگیر

امیلی برونته

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مقلدها

گراهام گرین

داستانی

دبستان دخترانه سما

مجموعه دانش نامه 5 علوم انسان و سایر حانداران

علی ذوالفقاری

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

انتقام جادوگر-آخرین شاگرد 1

ژوزف دیلینی

رمان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

تايپ کردن

آن روني

رایانه

دبستان پسرانه سما

جنگل حلبی

هلن وارد

بچه ها و بهداشت

دبستان دخترانه سما

كيك شگفت‌انگيز

نوشين ابراهيمي

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نظام حکومت در اسلام

آیت الله محمد صادق روحانی

رمان

دبستان دخترانه سما

اهنگ تار کولی

محمدهادی محمدی

داستان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ده فرزند هرگز نداشته ی خانم مینگ

اریک امانوئل اشمیت

داستانی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

تبسم بربار

مسابقه: مسابقه شنا کرال پشت

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

مائده شاکری

مسابقه: مسابقه پرش طول

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

تبسم بربار

مسابقه: مسابقه شنا کرال سینه

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

دنیز امجد

مسابقه: مسابقه شنا کرال پشت

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

دنیز امجد

مسابقه: مسابقه شنا

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

مائده شاكري

مسابقه: دو میدانی(پرش طول)

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

دنیز امجد

مسابقه: شنا

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

تبسم بربار

مسابقه: شنا

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان پسرانه سما

امیرعلی حضرتی -دانش آموز اول ابتدایی سما کلاس خانم هلالی

حواس حیوانات

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عليرضا بيك

1381/09/16

دبستان دخترانه سما

يلدا رضواني

1383/09/22

دبستان پسرانه سما

شهريار ايزدي

1387/09/20

دبستان پسرانه سما

سيد حسين حسيني

1383/09/16

دبستان پسرانه سما

آرشين جليلي

1387/09/19

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مبينا فدائيان

1382/09/17

دبستان دخترانه سما

فاطمه حيدرنژاد

1383/09/19

دبستان پسرانه سما

سامان قدمگاهي

1387/09/19

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حسين مژدكانلو

1380/09/17

دبستان دخترانه سما

زهرا صالح آبادي

1384/09/19

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سيدعرفان يوسفي

1381/09/20

دبستان دخترانه سما

بيتا غنيمتي

1388/09/19

دبستان پسرانه سما

اميررضا زرندي

1383/09/21

دبستان دخترانه سما

فاطمه حصاري

1388/09/21

دبستان پسرانه سما

اريا حاجياني

1385/09/21

دبستان دخترانه سما

كتايون عشقي

1386/09/19

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علي اصغر

1381/09/16

دبستان پسرانه سما

متين مصدقي

1384/09/20

دبستان دخترانه سما

پريا يحيي آبادي

1385/09/20