آخرین اخبار مدارس


05 فروردیندبستان پسرانه سما

24 اسفنددبستان دخترانه سما

20 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

21 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

22 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

22 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

21 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نبرد اسكاندیا- جنگاوران جوان4

جان فلنگن

رمان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فرهنگ فارسی

محمد معین

فرهنگ لغت

دبستان دخترانه سما

سیاره زنده اقیانوسها

مارتا سرانو

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پسران زره‌پوش

مترجم نسرین مهاجرانی

داستانی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نگرش مثبت

لوییز ال هی

مثبت نگری

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نسخه عطار از مجموعه گیاهان

محمد تقی عطارنژاد

پزشکی سنتی

دبستان دخترانه سما

مقلدها

گراهام گرین

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ده فرزند هرگز نداشته ی خانم مینگ

اریک امانوئل اشمیت

داستانی

دبستان دخترانه سما

48 لالایی برای 4 فصل

مریم اسلامی

شعر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

امثال و حکم

علی اکبر دهخدا

ضرب المثل ها و کنایات

دبستان دخترانه سما

: نقش سازی با کاغذهای رنگی

ماسامی هانامورا

سرگرمی

دبستان دخترانه سما

هومر و لنگلي

اي . ال . دكتروف

رمان کودک

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

پوریا رحمانی

مسابقه: مقام اول مسابقه شنا سطح شهرستان

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

تبسم بربار

مسابقه: مسابقه شنا کرال پشت

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

دنیز امجد

مسابقه: شنا

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

هانیه غفور پور

مسابقه: مسابقات چله چارانه حفظ رباعیات خیام

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

دنیز امجد

مسابقه: مسابقه شنا کرال پشت

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

محدثه موسوی

مسابقه: مسابقات فرهنگی وهنری رشته بازیگری

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

آیلین ضابطی

مسابقه: مسابقات فرهنگی وهنری رشته بازیگری

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

مهدیه میلانی

مسابقه: مسابقات فرهنگی وهنری رشته مدادرنگی

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

زینب سلیمانی

مسابقه: مسابقات فرهنگی وهنری رشته خط تحریری

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

پریسا برزنونی

مسابقه: مسابقات فرهنگی وهنری رشته خط تحریری

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

طاها غرویان

مسابقه: مسابقه خط

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

پریا ناصرزاده

مسابقه: مسابقات فرهنگی وهنری رشته مدادرنگی

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان پسرانه سما

امیرعلی حضرتی -دانش آموز اول ابتدایی سما کلاس خانم هلالی

حواس حیوانات

دبستان پسرانه سما

مهیار نجفی

نشانه خ

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

نگار شادي

1384/01/14

دبستان دخترانه سما

برليان بياتي

1387/01/12

دبستان دخترانه سما

مونس نبي زاده

1386/01/11

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آريا دهنوي

1382/01/12

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اشكان دهنوي

1382/01/14

دبستان پسرانه سما

محمدرضا مرداني

1384/01/09

دبستان دخترانه سما

يلدا محمدي فر

1386/01/13

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد كريمي

1383/01/10

دبستان دخترانه سما

مهلا فاضلي

1386/01/10

دبستان دخترانه سما

مائده شاكري

1384/01/09

دبستان دخترانه سما

نيكي لگزيان

1389/01/14

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ابوالفضل ادگي

1383/01/13

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل عرب نظرگاه

1385/01/15

دبستان پسرانه سما

اميرحسين عليزاده

1384/01/09

دبستان پسرانه سما

هومن فخارزاده

1389/01/11